E-parduotuvė

Trąšos su huminėmis rūgštimis LIQHUMUS

REGISTRUOTA IR EKOLOGINIAMS ŪKIAMS

LIQHUMUS® 18

kalio humato suspensija su 18 % bioaktyvių humusinių ir fulvo rūgščių.

Liqhumus® 18 kalio humato suspensija su 18 % bioaktyviomis humusinėmis rūgštimis. Tai vandenyje tirpus aukštos kokybės augalų augimo ir dirvožemio gerintojas, kuris tinkamas visiems žemės ūkio ir sodo augalams, medeliams, gėlėms, vejoms ir pievoms naudojant purškiant per lapus ir įterpiant į dirvožemį. Tai ilgalaikio humuso forma ir lėtai suardoma mikroorganizmų. Jos gali būti naudojamos atskirai ir kartu su pagrindinėmis trąšomis ir augalų apsaugos priemonėmis.

Liqhumus® 18 kalio humato suspensija su 18 % bioaktyviomis humusinėmis rūgštimis. Tai vandenyje tirpus aukštos kokybės augalų augimo ir dirvožemio gerintojas, kuris tinkamas visiems žemės ūkio ir sodo augalams, medeliams, gėlėms, vejoms ir pievoms, naudojama purškiant per lapus ar įterpiant į dirvožemį. Tai ilgalaikio humuso forma ir lėtai suardoma mikroorganizmų. Jos gali būti naudojamos atskirai ir kartu su pagrindinėmis trąšomis ir augalų apsaugos priemonėmis.

Aprašymas

Kas yra humusinės rūgštys ir jų šaltiniai

Humusinės medžiagos susidaro vykstant cheminiams ir biologiniams augalų ir gyvūnų liekanų humifikacijos procesams. Biologinį centrą, pagrindinę šių natūralių medžiagų frakciją – sudaro humusinės medžiagos. Humines medžiagas sudaro humusinės rūgštys ir fulvorūgštys. Jos randamos didelės koncentracijos minkštosios rusvosios anglies sendimentiniuose sluoksniuose. Tarptautinėje kalboje jie vadinami leonarditais. Leonarditai organinės kilmės medžiagos, kurios nepasiekė anglies stadijos. Leonarditai skiriasi nuo minkštosios rusvosios anglies dėl savo didelio oksidacijos laipsnio vykstant anglies susidarymo procesams ir humusinių rūgščių kiekio, o tai pat didesnio carboksilo grupių kiekio.

Palyginus su kitais organiniais produktais leonarditai yra labai prisotinti humusinėmis rūgštimis. Tuo metu, kai leonarditai susidarė 70 milijonų metų trunkančio humifikacijos proceso metu, tai durpių susidarymas įvyko per keletą tūkstančių metų. Pagrindinis skirtumas nuo kitų organinių humusinių rūgščių šaltinių yra tas, kad leonarditai dėl savo molekulės struktūros yra labai didelio biologinio aktyvumo. Biologinis aktyvumas yra penkis kartus didesnis nei kitų įprastų humusinių medžiagų, vienas kilogramas leonardito atitinka apie 5 kilogramus kitų organinių humusinių rūgščių šaltinių. Kalbant apie humusinių rūgščių dalį vienas litras Liqhumus (skystas koncentratas) ekvivalentiškas 7-8 tonoms organinių trąšų. Tuo tarpu vienas kilogramas Powhumus (koncentruoti milteliai) atitinka apie 30 tonų organinių trąšų ekvivalentą.

Natūralūs šaltiniai. Humusinių ir fulvorūgščių kiekis % (nuo –iki)

Leonarditai/humatai -40-85 %

Juodos durpės – 10-40 %

Sapropelinės durpės – 10-20%

Rusvoji anglis – 10-30%

Organinės trąšos – 5-15 %

Kompostas – 2-5 %

Dirvožemis – 1-5 %

Nuotekų dumblas – 1-5 %

Akmens anglis – 0-1 %

Leonarditai veikia kaip dirvožemio gerintojai ir kaip augalo biokatalizatoriai ir biostimuliatoriai. Palyginus su kitomis organinėmis medžiagomis leonarditai ypatingai skatina augalų augimą (biomasės produkcija) ir dirvožemio derlingumą. Kitas labai svarbus privalumas, kad leonarditai yra ilgo poveikio medžiagos. Jos nėra taip greitai skaidomos, kaip mėšlas, kompostas arba durpės. Naudojant paminėtas medžiagas organinė dalis labai greitai suskaidoma mikroorganizmų ir be jokio humuso sudarymo mineralizuojama. Mūsų produktai iš leonarditų gerina dirvožemio struktūrą laikotarpyje iki 2-3 metų.

KOKIĄ NAUDĄ DUODA HUMINĖS RŪGŠTYS

Aktualiais moksliniais tyrimais buvo įrodyta, kad dirvožemio derlingumas didele dalimi priklauso nuo humusinių rūgščių kiekio esančio dirvožemyje. Didelis katijonų mainų reakcijos pajėgumas, deguonies kiekis ir didelis dirvožemio drėgmės sulaikymo galimybės sąlygoja didelį huminių rūgščių naudingumą, siekiant didesnio dirvožemio derlingumo ir augalų augimo sąlygų pagerinimo. Pagrindinė humusinių rūgščių savybė yra ta, kad humusinės rūgštys prijungia netirpstančius metalo jonus, oksidus ir hidroksidus, kuriuos po to pamažu ir pastoviai atiduoda augalams. Dėl šios savybės humusinės rūgštys turi trigubą efektą: fizikinį, cheminį ir biologinį.

HUMUSINIŲ RŪGŠČIŲ POVEIKIS FIZIKINĖMS DIRVOŽEMIO SAVYBĖMS

Humusinės rūgštys pozityviai veikia dirvožemio fizikines savybes.

Pagerina dirvožemio struktūrą. Esant lengviems ir smėlingiems dirvožemiams sumažinamas vandens ir maisto atsargų praradimas. Esant sunkiems ir molingiems dirvožemiams pagerinama dirvožemio aeracija, optimizuojamas drėgmės balansas ir palengvinamos dirvos priežiūros priemonės.
Sumažina dirvožemio plutos susidarymą ir dirvožemio eroziją sudarant geresnes dirvožemio koloidų sukibimo sąlygas.
Purena ir pagerina deguonies patekimą į dirvožemį.
Padidina dirvožemio drėgmės balansą (sugeria daugiau vandens) ir padidina augalų atsparumą sausroms.
Nudažo dirvožemį tamsesne spalva ir todėl padidina saulės energijos išnaudojimą.

HUMUSINIŲ RŪGŠČIŲ POVEIKIS DIRVOŽEMIO CHEMINĖMS SAVYBĖMS

 • Humusinės rūgštys sąlygoja cheminiu būdu anorganinių maisto medžiagų prijungimą ir atidavimą.
 • Neutralizuoja tiek rūgščią, tiek šarminę dirvožemio reakciją, reguliuoja dirvožemio pH vertę.
 • Optimizuoja augalų maisto medžiagų ir vandens aprūpinimą.
 • Padidina dirvožemio buferiškumą.
 • Veikia kaip natūralus chelatas metalo jonams esant šarminėms dirvožemio sąlygomis ir sąlygoja jų paėmimą per augalų šaknų sistemą.
 • Yra gausios ir organinių ir mineralinių medžiagų , kurios reikalingos augalų augimui.
 • Fiksuoja prie šaknų sistemos vandenyje tirpstančias anorganines trąšas ir sumažina jų išplovimą į gilesnius dirvožemio sluoksnius.
 • Turi labai didelius katijonų mainų reakcijos pajėgumus.
 • Dėl vykstančių cheminių reakcijų su Ca, Fe, Mg ir Al surištas dirvožemio fosfatas tampa tirpus vandenyje ir prieinamas augalų šaknų sistemai. Ypatingai yra padidinamas mineralinių trąšų produktyvumas.
 • Padeda sumažinti geležies trūkumą (chlorozes).
 • Sumažina toksinių dirvožemio medžiagų patekimą į augalus.

BIOLOGINIS HUMUSINIŲ RŪGŠČIŲ NAUDINGUMAS

Humusinės rūgštys biologiškai stimuliuoja augalų augimą ir mikroorganizmų veiklą.

 • Stimuliuoja augalų fermentus ir produkciją.
 • Veikia kaip organinis katalizatorius vykstant daugeliui biologinių procesų.
 • Stimuliuoja naudingų mikroorganizmų dauginimąsi.
 • Padidina augalų atsparumą ligoms ir kenkėjams.
 • Stimuliuoja šaknų sistemos augimą, ypatingai šaknų augimą į ilgį, tuo būdu sudaro sąlygas dar geresniam maisto medžiagų paėmimui.
 • Padidina augalų ląstelių membranų praleidžiamumą, sudarant sąlygas geresniam maisto medžiagų paėmimui.
 • Skatina augalų chlorofilo, cukrų ir amino rūgščių susidarymą ir pagerina fotosintezę.
 • Padidina vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekį augale.
 • Padidina vaisių ląstelių sieneles ir taip padidina saugojimo stabilumą ir prailgina vaisių laikymo laikotarpį.
 • Padidina augalų sėklų dygimą ir vystymąsi.
 • Stimuliuoja augalų augimą (didesnė biomasės gamyba) pagreitina ląstelių dalijimąsi ir padidina sausos masės prieaugį.
 • Padidina derliaus kokybę: sukuria geresnę prekinę išvaizdą ir geresnę maistinę vertę.

EKOLOGINĖ HUMUSINIŲ RŪGŠČIŲ NAUDA

Ekologinė humusinių rūgščių nauda yra įvairi ir turi labai palankias ir efektyvias savybes sprendžiant aplinkos užterštumo problemas.

Pirma. Derlingi dirvožemiai su didele dalimi humusinių rūgščių yra garantas mažesniam nitratų išplovimui ir optimaliam maisto medžiagų išnaudojimui. Tanki ir didelė šaknų sistema, kuri susidaro dėl didelio humusinių rūgščių kiekio trukdo patekti nitratams ir pesticidams į gruntinius vandenis. Be to mažas nitratų kiekis yra indikatorius ekologinėms daržovėms.

Antra. Humusinės rūgštys sumažina dirvožemio rūgštingumą naudojant mineralines trąšas. Humusinės rūgštys gali sumažinti druskų kiekį ir su tuo susijusį toksiškumą augalams. Ypatingai naudojant amoniako turinčias trąšas bus sumažintas NH4 grupės toksiškumas, kurio poveikis pasireiškia jauniems augalams. Be to, jeigu naudojamos skystos organinės trąšos sumaišomos su humusinėmis trąšomis, padidinamas humuso kiekis ir sumažinamas nepageidaujamas kvapas.

Trečia. Humusinės rūgštys yra efektyvi priemonė nuo dirvožemio erozijos. Tai yra pasiekiama, padidinant dirvožemio koloidų sukibimą ir didinant augalų ir jų šaknų sistemos tankumą. Todėl visame pasaulyje leonarditų pagrindu padaryti produktai įvairių organizacijų ir institucijų sertifikuojami ir ekologinės žemdirbystei.

EKONOMINĖ HUMUSINIŲ RŪGŠČIŲ NAUDA

Humusinės rūgštys mobilizuoja dirvožemyje esančias maisto medžiagas ypatingai ir geležį. Optimizuojamas augalo aprūpinimas maisto medžiagomis. Padidinamas derlius atskirais atvejais iki 70 % esant iki 30 % mažesniam trąšų ir augalų apsaugos priemonių panaudojimui. Užtikrinamas sveikas augalų vystymasis.

Be to padidinamas dirvožemio drėgmės kaupimas, kas ženkliai sumažina vandens sunaudojimą.

Dirvožemis gaudamas humusinių rūgščių produktų užtikrina tiek kiekybinį, tiek kokybinį derliaus prieaugį ir ženkliai sumažinamos materialinės bei darbo išlaidos.

Daugiau informacijos www.humintech.com

Liqhumus® 18 yra gaminamas šarminio ektrahavimo būdu iš didelės oksidacijos rusvosios anglies (žinoma kaip leonarditas). Ši medžiaga susidarė iš augalų ir gyvūninės kilmės medžiagų vykstant cheminėms ir biologiniams humizacijos procesams. Jos turi savyje didelį humusinių ir fulvorūgščių kiekį ir biologiškai aktyvių mikroelementų.

Nauda

Liqhumus® 18 yra bioaktyvus augimo skatintojas ir dirvožemio gerintojas, kuris tinka ypač nederlingiems smėlio bei molio dirvožemiams.

Gali būti naudojamas visiems žemės ūkio ir sodo augalams. Liqhumus® 18 padidina trąšų veiksmingumą ir sumažina išlaidas trąšoms.

  • Skatina augalų augimą padidina augalų biomasės gamybą.
  • Padidina derlių ir pagerina augalų kokybę.
  • Padidina ir skatina dirvožemio mikrobiologinį aktyvumą.
  • Didina katijonų mainų reakciją.
  • Skatina šaknų augimą.
  • Padidina augalų ląstelių membranų pralaidumą ir sumažina maisto medžiagų išplovimą.
  • Veikia kaip natūralus cheratorius mikroelementams šarminio tipo dirvožemiuose.
  • Sumažina stresines situacijas ir padidina atsparumą sausrai naudojant augalų apsaugos priemones.
  • Sumažina dirvožemyje esančius herbicidų likučius ir toksines medžiagas
  • Padidina sėklų dygimą ir sėklos šaknelės vystymąsi.

Naudojimo rekomendacijos:

Liqhumus® 18 yra koncentruota vandenyje tirpi skysta suspensija ir kuri neužkemša lietinimo sistemų, nes dalelių dydis yra 100 mikronų. Naudojama tiesiogiai arba naudojant mišinius su tirpiomis NPK, DAP ir su herbicidais.

Išpurškiant ant dirvožemio (purkštuvu ar sistemomis lašeliniu būdu)

Liqhumus® 18 naudojama 20-30 l/ha. Esant nederlingiems dirvožemiams, kur trūksta organinės kilmės medžiagų naudojama 30 l/ha. Rekomenduojama naudoti dažniau mažomis dozėmis.

Purškimas per lapus (lietinimo sistemos)

Sumaišykite 1-2 litrus Liqhumus® 18 su 1000 l vandens ir naudokite tirpalą 2-4 kartus per vegetaciją. Jūs galite sumaišyti su trąšomis ir augalų apsaugos priemonėmis.

Sėklos beicavimas

Panardinkite sėklą į 0,05 -0,15 % tirpalą, pH 7-7,5, geriausiai 20 C° vandenį. Reikia palaikyti 8-10 valandų. 100 kg sėklos reikalinga 5 l Liqhumus® 18.

Apsauga nuo UV – spindulių

0,5 % (2 l į 400 l vandens/ha)

PANAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Kultūriniai augalai Tikslas Rekomenduojamas kiekis
Visiems kultūrinimas augalams Dirvožemio pagerinimas, dirvožemio derlingumo padidinimas ir trąšų įsisavinimas (5-10l/ha) pagal poreikį 2-3 kartus per vegetaciją
Daržovės šiltnamiuose (pomidorai, paprika, agurkai, cukinijos ir kt. Dirvožemio pagerinimas, dirvožemio derlingumo padidinimas ir trąšų įsisavinimas (5-10l/ha) pagal poreikį 2-3 kartus per vegetaciją
Vaismedžiai Dirvožemio pagerinimas, šaknų sistemos augimas, dirvožemio derlingumo padidinimas ir trąšų įsisavinimas (5-10l/ha) pagal poreikį 2-3 kartus per vegetaciją
Lauko daržovės Dirvožemio pagerinimas, šaknų sistemos augimas, dirvožemio derlingumo padidinimas ir trąšų įsisavinimas (5-10l/ha) pagal poreikį 2-3 kartus per vegetaciją
Dekoratyviniai augalai, medelynų augalai, kraštovaizdžio formavimas, vejos (bendrai) Dirvožemio pagerinimas, šaknų sistemos augimas, dirvožemio derlingumo padidinimas ir trąšų įsisavinimas (5-10l/ha) pagal poreikį 2-3 kartus per vegetaciją
Purškimas per lapus Augimo skatinimas, skystų trąšų įsisavinimas 300 ml l/100 l vandens pagal poreikį kas dvi savaites vegetacijos metu
Sėklos apdorojimas Sudygimo padidinimas ir šaknelės vystymasis 5 l/ 100 kg sėklos
UV – spindulių apsauga UV- spinduliams nestabilių medžiagų apsauga 0,5 % (1-200 vandens 1 ha)